• Klauzula informacyjna - RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informuję, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ROYHO D.Wajs, R.Lewandowski spółka cywilna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Wierzbięcice 44a/40a, 61-568 Poznań, NIP: 9950259846
  2. Z administratorem danych osobowych można skontaktować się poprzez: e-mail: office@royho.com.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji umowy oraz archiwizacji przekazanych danych na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO.
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: ROYHO D.Wajs, R.Lewandowski spółka cywilna z siedzibą w Poznaniu, zewnętrzne biuro rachunkowe, operatorzy pocztowi i firmy kurierskie, serwis sky-shop.pl oraz inne podmioty prawa upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji i archiwizacji umowy, a w pozostałych przypadkach do czasu wycofania zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  8. Administrator przewiduje podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany oraz profilowanie Pani/Pana osoby w celu lepszego dopasowania jakości usług.
  9. Może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, który jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych uniemożliwi nam przyjęcie i realizację zamówienia.