• Regulamin konkursu świątecznego "Stajenny humor"

Regulamin konkursu mailowego – Końkurs świąteczny „Stajenny humor”.


§ 1 Postanowienia ogólne

1.Organizatorem konkursu mailowego zwanego dalej konkursem jest ROYHO D.Wajs, R.Lewandowski spółka cywilna ul. Wierzbięcice 44a/40a 61-568 Poznań NIP: PL9950259846 REGON: 521643447 zwane dalej „Organizatorem”.

2.Konkurs jest organizowany w terminie od 4 grudnia 2023 r. do 23 grudnia 2023 na stronie internetowej promocja.royho.pl.

3.Konkurs jest prowadzony online.

§ 2 Zasady przeprowadzania konkursu

1.Konkurs składa się z 3 zadań:
  • Zadanie nr 1 na kreatywność.
  • Zadanie nr 2 na spostrzegawczość.
  • Zadanie nr 3 na wyostrzony słuch.
2.Uczestnik konkursu musi wykonać zadanie lub odpowiedzieć na pytanie, które będzie opublikowane przez Organizatora w czasie przez niego podanym.

3.Po każdym zadaniu Organizator wyłoni zwycięzcę/zwycięzców.
  • a) Osoba/lista osób (wyłącznie imię/imiona uczestników) zostanie opublikowana na stronie;
  • b) Organizatora i/lub na profilu/profilach prowadzonych przez Organizatora w mediach społecznościowych;
  • c) Zwycięzca/zwycięzcy otrzymają informację mailową o wygranej.
4.Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zapisania się za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www.promocja.royho.pl oraz zaakceptowanie regulaminu konkursu i wyrażenie zgody na otrzymywanie od ROYHO s.c. na podany adres email informacji (w tym marketingowych) dotyczących produktów i usług oferowanych przez ROYHO s.c.

5.Odpowiedzi konkursowe należy wysyłać za pośrednictwem poczty email na adres office@royho.com.pl.

6.W zadaniu nr 1 Organizator zastrzega sobie wybór zwycięzców spośród przesłanych zgłoszeń w sposób arbitralny. W zadaniach nr 2 i nr 3 zwycięzcą zostanie osoba, która pierwsza przyśle poprawną odpowiedź.

§ 3 Nagrody

Nagrodą w każdym zadaniu są ściółka dla koni ProBioBED Plus, smakołyki dla koni, akcesoria dla jeźdźców i koni.

§ 4 Sposób doręczenia nagrody

1.Przekazanie nagrody nastąpi po rozstrzygnięciu poszczególnych zadań.

2.Nagrody zostaną wysłane na koszt Organizatora na adres wskazany przez zwycięzcę.

§ 5 Zasady uczestnictwa w konkursie

1.Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora konkursu oraz ich rodziny.

2.W konkursie mogą brać udział osoby, które ukończyły 13 lat.

§ 6 Uwagi końcowe i zastrzeżenia

1.Organizator Konkursu nie wypłaca równowartości wygranej nagrody w gotówce.

2.Uczestnik konkursu podając swoje dane wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu oraz w celach marketingowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

3.Klauzule informacyjne na temat przetwarzania danych osobowych dostępne są pod następującymi linkami:
4.Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu w trakcie trwania Konkursu.

5.W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

6.Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora promocja.royho.pl